Publikace

Niekdajšia Slovenská národná banka alias City Gate. Obnovovať substanciu alebo zámer?

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Hodnotenie prestavby bývalej banky (architekti E. Kramár, Š. Lukačovič) na obytný a obchodný komplex. Vzťah architektov prestavby (M. Kusý, P. Paňák) k pôvodným hodnotám objektu. Funkčné zmeny a pamiatkové požiadavky. Architektonická úroveň riešenia.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten