Závěrečné práce

LÁZNĚ GRÖSSLING

Gažiová Lucia

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Budova mestských kúpeľov Grössling v Bratislave predstavuje vzhľadom na historickú hodnotu a lokalitu jeden z najpálčivejších zanedbaných komplexov v jadre Starého Mesta. Predmetom diplomovej práce je komplexné celoareálové riešenie obnovy kúpeľov v rámci mestského bloku a doplnením o funkciu pobočky mestskej knižnice za cieľom vytvorenia atraktívneho spoločensko-kultúrneho centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.