Publikace

Typológia objektov modernej architektúry z hľadiska zachovania ich pamiatkových hodnôt pri zatepľovaní

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Problematika obnovy a zachovania modernej medzivojnovej architektúry. Identifikácia jej pamiatkových hodnôt. Súčasný trend tepelného izolovania budov z dôvodu šetrenia energiou a otázka pamiatkovej hodnoty. Charakteristické typy objektov a špecifické otázky ich obnovy a zachovania kľúčových architektonických hodnôt. Hlavné príklady najhodnotnejších architektonických diel na Slovensku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten