Publikace

Najnovšie vily z konca 20. a začiatku 21. storočia na Slovensku. Kapitola z monografie o významných vilových stavbách. Analýza objektov, história, architektonická koncepcia, výstavba a prijatie najnovších architektonických tendencií.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten