S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Analysis and documentation of ten urban villa buildings. Chapter of monographs on important villas in Slovakia. Analysis of buildings, history, architectural design, construction and remodeling, owners stories.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten