S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

First villas of Limes Romanum, renaissance villas, summer palaces of the Baroque and Rococo, villas 19th century in the cities, mountains and spas, Art Nouveau villas, modern villas architecture and villas of the late 20th century. 65 villas, analysis of

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Historical periods. History of architecture of villas in Slovakia. First villas of Limes Romanum, renaissance villas, summer palaces of the Baroque and Rococo, villas 19th century in the cities, mountains and spas, Art Nouveau villas, modern villas architecture and villas of the late 20th century. 65 villas, analysis of objects, their history and the history of their owners.Villas Like in Rome; The Villas Tentative Return; Villas in the Spas and Mountains; Urban Villas, On the Path to Modernity; The Villa in a New Style; Functionalism Victorious; An Excluded Theme; New Villas.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten