S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Slovenská architektúra. 150 tvorivých osobností súčasnej architektúry

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Katalóg 150 tvorivých osobností v súčasnej slovenskej architektúre. Architektonické diela, projekty, životopisy, literatúra.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten