Publikace

Slovenská architektúra. 150 tvorivých osobností súčasnej architektúry

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Katalóg 150 tvorivých osobností v súčasnej slovenskej architektúre. Architektonické diela, projekty, životopisy, literatúra.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten