Publikace

Kniha o autorovi najväčšej medzivojnovej stavby na Slovensku: spomienky na architekta F. A. Libru.

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Spomienky dcéry architekta Libru. Medzivojnový funkcionalistický architekt F. A. Libra. Tbc sanatórium, Vyšné Hágy, Slovensko Zoznam architektonických diel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten