S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Życie za Ojczynę! Ale za którą?

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Cmentarze z I wojny światowej przez architekt Dušan Jurkovič w Galicji Zachodniej: utworzenie, architektura, kontekst.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten