Publikace

Reflexia architektúry v päťdesiatich ročníkoch časopisu Projekt. III. Janusovské desaťročie: medzi úvodníkmi a architektúrou 1979 - 1988

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Charakteristika, hlavné články a vývojové trendy v dobovej architektúre v priebehu desiatich ročníkov 1979 - 1988 časopisu o slovenskej architektúre Projekt.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten