Publikace

Slovenská architektúra od Jurkoviča po dnešok

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Sprievodca po významných architektonických objektoch na Slovensku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten