S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Architektúra Slovenska v 20. storočí

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.

Monografia poskytuje komplexný pohľad na to, ako vznikala slovenská architektúra v stredoeurópskom priestore, ako sa sebauvedomovala, ako ju tvorili rôzne vonkajšie vplyvy spolu s autochtónnym základom a ako sa formovali do regionálne špecifickej slovenskej podoby. Je ojedinelým súhrnným spracovaním celej problematiky a mala by sa zaradiť k fundamentálnym dielam popisujúcim jednu časť konštituovania a vývoja národnej kultúry.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten