S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

„První plody nové doby“ ve starém mocnářství

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Projekční oddělení vídeňské stavební společnosti Ed. Ast & Co. navrhlo na počátku dvacátého století několik pozoruhodných průmyslových budov, tvořených železobetonovým skeletem, které tuto svou konstrukci přímo ukazují na fasádách. Jednu z nich si dali roku 1907 v Koryčanech postavit světoznámí výrobci nábytku z ohýbaného dřeva, bratři Thonetové.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten