S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

TRANSGAS - Budovy Ústředního dispečinku tranzitního plynovodu, Federálního ministerstva paliv a energetiky a Světové odborové federace

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten