S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Typové stavby proti globálnímu trhu. První družstevní obilní skladiště v Českých zemích 1898-1901

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Globalizace obilního trhu vyvolala v Evropě v osmdesátých letech 19. století tzv. obilní krizi, kterou se zemědělci snažili překonat svépomocnou organizací odbytu. Středoevropská družstva si od výstavby společných skladišť slibovala také možnost prodávat své obilí přímo odběratelům a ovlivňovat jeho cenu. Mechanizace skladování si brzy vynutila spojení stavebního a strojního navrhování těchto budov. Hannoverská kancelář architekta Ernsta Wullekopfa a inženýra Friedricha Krukenberga, dnes známých hlavně jako autoři Stuckyho parního mlýna v Benátkách, vytvořila typový projekt, optimálně kombinující sýpku se sily, který v Čechách letech 1899-1900 využila družstva v Chebu, Ústí nad Labem, Teplicích a Kouřimi, roku 1905 ještě Teplé. Konkurovala jim zde však typová skladiště sýpkového typu s koši, které rakouská strojírna Nicolause Heida postavila ve Stockerau, Žluticích, České Skalici a Mostě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten