S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Short biography of Mirko Baum (*1944), an architect. Worked in 1968-1973 among the members of Liberec's Sial, (1977-1992) in Joseph Paul Kleihues' practice, 1993 named Professor of Faculty of Architecture at RWTH in Aachen.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten