Publikace

Ústřední jatky a dobytčí trh

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis a rozbor architektonicky významného technického souboru, pojednávající také o její historii, současném stavu, o jejím architektu, stavebníku a uživatelích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten