S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Ústřední jatky a dobytčí trh

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis a rozbor architektonicky významného technického souboru, pojednávající také o její historii, současném stavu, o jejím architektu, stavebníku a uživatelích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten