Publikace

Konstrukce Bruno Bauera

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Příspěvek představuje práci Dr.-Ing. Bruno Bauera, autora řady průmyslových staveb a více než stovky stavebních patentů v oblasti kovových výztuží železobetonu, zejména ovíjených sloupů, a střešních konstrukcí. Druhá část se věnuje jeho patentovaným výztužím skeletů pro železobetonové stavby a je doplněna několika původními obrázky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten