S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Konstrukce Bruno Bauera

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Příspěvek představuje práci Dr.-Ing. Bruno Bauera, autora řady průmyslových staveb a více než stovky stavebních patentů v oblasti kovových výztuží železobetonu, zejména ovíjených sloupů, a střešních konstrukcí. Druhá část se věnuje jeho patentovaným výztužím skeletů pro železobetonové stavby a je doplněna několika původními obrázky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten