Publikace

Moderní budovy byly vyvinuty v devatenáctém století ke spřádání bavlny. Příklady najdeme i v českých zemích. Na tvůrce ve století dvacátém zbyl jediný problém - ztvárnit továrnu ve stylu své doby. Také proto v historiografii avantgardy figurují jen zřídka.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten