S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Ústav makromolekulární chemie Československé Akademie věd

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis a rozbor stavby architekta Karla Pragera, postavené v letech 1963-1964, s fotografickou dokumentací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten