S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Nákladové nádraží Žižkov

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten