S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Stavby textilního průmyslu severních Čech a jejich tvůrci

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Restrukturalizace evropského průmyslu sebou nese problém opuštěných průmyslových staveb. Rozpoznání jejich specifických konstrukčních a architektonických kvalit je nejen argumentem pro jejich zachování, ale zároveň důležitým vodítkem pro architektonické zásahy do jejich struktury, které umožní jejich nové využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten