Publikace

Stavby textilního průmyslu severních Čech a jejich tvůrci

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Restrukturalizace evropského průmyslu sebou nese problém opuštěných průmyslových staveb. Rozpoznání jejich specifických konstrukčních a architektonických kvalit je nejen argumentem pro jejich zachování, ale zároveň důležitým vodítkem pro architektonické zásahy do jejich struktury, které umožní jejich nové využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten