Publikace

Obchodní dům Kotva

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis a rozbor stavby architektů Věry Machoninové a Vladimíra Machonina, postavené v letech 1971-1975, s fotografickou dokumentací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten