S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Obchodní dům Kotva

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis a rozbor stavby architektů Věry Machoninové a Vladimíra Machonina, postavené v letech 1971-1975, s fotografickou dokumentací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten