Publikace

Industriální stavby. Využití opuštěných průmyslových objektů. 7. část. Přádelna bavlny. Konverze Schmittovy přádelny.

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Série článků konfrontuje dvojice vybraných průmyslových památek, často shodné typologie - stavbu ohroženou demolicí a stavbu, které se úspěšně dostalo nového využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten