S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy. Rozšířené vydání

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Jedním z výsledků dlouhodobého projektu Registru průmyslového dědictví byla také kniha Pražský industriál, kterou VCPD vydalo v roce 2005 ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Pro velký zájem vychází v roce 2007 v rámci oslav třístého výročí založení ČVUT v Praze jeho druhé, revidované a doplněné vydání. Alternativní průvodce Prahou nyní obsahuje 358 hesel, 548 fotografií a 17 map, lokalizujících jednotlivé objekty. Jde jak o stavby technické a dopravní, kterým již věnovali svou pozornost odborní pracovníci specializovaných muzeí, tak díla průmyslové architektury, jejichž hodnotou a potenciálem nového využití se VCPD zabývá.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten