Publikace

Dům bytové kultury

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Popis a rozbor stavby architektky Věry Machoninové, postavené v letech 1972-1981, s fotografickou dokumentací.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten