Publikace

Industriální stavby. Využití opuštěných průmyslových objektů. 4. část. Zánik Rustonky. La Fabrika.

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Série článků konfrontuje dvojice vybraných průmyslových památek, často shodné typologie - stavbu ohroženou demolicí a stavbu, které se úspěšně dostalo nového využití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten