S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Industriální stavby. Využití opuštěných průmyslových objektů. 3. část. Železniční areál Holešovice-Bubny v Praze, Konverze dílen železniční společnosti GWR ve Swindonu.

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Série článků konfrontuje dvojice vybraných průmyslových památek, často shodné typologie - stavbu aktuálně ohroženou demolicí a stavbu, které se úspěšně dostalo nového využití, konverze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten