Publikace

Přidaná hodnota. Přestavba a konverze ve Vysočanech

Mgr. Lukáš Beran, Ph.D.

Modernistické industriální stavby se vyznačují flexibilitou půdorysů. Když se ji snažíme konverzí pro dnešní podnikání obnovit, zjišťujeme, že mezitím nahromaděné adhocismy přístaveb jsme už také začali vnímat jakou součást jejích charateru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten