Publikace

Hydroizolace plochých střech

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Problematika stavebních poruch obecně je fenoménem dnešní doby. V současném vývoji českého stavebnictví se jedná o výrazný trend nárůstu ve všech směrech. Platí nepřímá úměra - čím výraznější pokles stavebnictví, tím větší nárůst poruch a s tím spojených reklamací. V tomto období vývoje v současné době žijeme. Naše znalosti jsou již velmi podrobné, máme informace, jak a z čeho by se mělo vyrábět a stavět, ale skutečnost je úplně jiná. Fenomén ceny je cítit všude - čím levnější, tím lepší, což je základní požadavek téměř všech oblastí stavebnictví a jehož důsledkem jsou pak situace, které jsou jen velmi těžko akceptovatelné, protože vedou k neúměrnému zvýšení rizika vzniku poruch plochých střešních plášťů. Nikdy neplatilo, že nejlevnější, je to to nejlepší. Spíše by mělo platit - nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat nejlevnější věci. Tato kniha není a nikdy nebude dokončena, protože množství a typy poruch se neustále vyvíjejí a nikdy nebude v našich silách je všechny zachytit a popsat, takže bude možné tuto publikaci neustále doplňovat a upravovat. Zvu vás všechny k jejímu doplňování a budu rád za vaše připomínky, doplňky a náměty. Není důležité, z které stavby je konkrétní porucha, stejně tak není podstatné, kdo se na jejím vzniku podílel. Jde především o to, aby tato kniha pomohla svému čtenáři vyřešit problém, nebo se ho alespoň vyvarovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten