Publikace

Rizika vlhkostních poruch obalových konstrukcí stavebních objektů - znalecká praxe

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Vlhkostní poruchy v současné době tvoří mezi 60 - 70 % reklamací ve stavebnictví. Toto číslo je obrovské a dokumentuje současný stav našeho stavebnictví. Tuto problematiku řeším posledních dvacet let a mohu velmi dobře srovnávat nejen vývoj stavebnictví, ale i vývoj poruch. Oboje se vyvíjelo a bude vyvíjet velmi bouřlivě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten