Publikace

Vlhkost v hydroizolaci a její důsledky

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Hydroizolační povlak, ať už asfaltový, fóliový nebo stěrkový, musí být plně odolný proti vodě a to nejen díky vlastní hydroizolační hmotě, ale též kvůli své konstrukci a výrobě. Jedná se o to, že hydroizolační povlak nesmí ze žádného směru přijímat vodu, tj. být nasákavý. To znamená, že do vlastní hydroizolační hmoty nesmí pronikat voda a současně nesmí voda pronikat ani do celého hydroizolačního povlaku ani z vertikálního ani z horizontálního směru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten