Publikace

Ochrana spodních staveb před podzemní vodou a zemní vlhkostí

Ing. Marek Novotný, Ph.D.

V následujcím příspěvku se pokusím provést základní technické a materiálové řešení této ochrany s vyčíslením výhod, nevýhod a dlouhodobých rizik jednotlivých systémů řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten