Publikace

Kapitola představuje tvorbu Jána Stempela během studia a působení v architektonické kanceláři SIAL

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten