Publikace

Ján Stempel - projekty a realizace

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Souhrnná monografie autorovy tvorby od studijních projektů až po současné realizace. Monografie obsahuje i přehled studentských prací, které vznikly na FA ČVUT pod autorovým vedením.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten