Publikace

Architekti ve škole

S koncem 20. století se v evropském kontextu tématika kvality prostředí a jeho hodnot dostává do popředí zájmu. Obor architektury a urbanismu, nabízející komplexní pohled na náš životní prostor, skýtá potenciál pro vzdělávání dětí z hlediska tvorby a zachování kvalit prostředí a vztahu k němu. Rozvíjející se diskuse posledních let poukazuje na naše rezervy ve výchově a vzdělávání v oborových tématech v českém vzdělávacím systému. I přesto v našich podmínkách vzkvétá bohatý inspirační zdroj v rámci široké palety vzdělávacích programů pro děti, mládež a veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten