Závěrečné práce

Dostavba bloku ulice V Botanice

Holman Martin

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

ZADÁNÍ. DOSTAVBA BLOKU ULICE V BOTANICE. Pozemek se nachází v Praze na Smíchově. Jeho hranice lemují ulice Preslova, V Botanice, Štefánikova a Matoušova. Za minulého režimu byl tento původně celistvý blok sahající od zahrady Portheimka až k Arbesově náměstí probourán a rozpůlen jednou z větví Pražské magistrály. Z hlediska urbanismu se ulice rozdělila na tři části. Návrhy nárožních parcel posilují blokovou zástavbu. Prostřední část je tvořena dvěma domy přidruženými ke stávajícím solitérním domům. Navrhuji v západní části bydlení a administrativní budovu. Na jih do parku Portheimka jsou orientované byty, zatímco na severní stranu čelí fasáda kancelářské budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.