Publikace

Architektura ve vzdělávání: podpora zapojování architektury a kultury prostředí do výukových systémů

Podstatnou úlohou urbanismu a architektury je spoluřešení otázky, jak dosáhnout uživatelských standardů technologicky vyspělé společnosti, aniž budou ohroženy či nenávratně ztraceny hodnoty kulturně civilizační a přírodně krajinné. Zachování hodnot je však možné za podmínky jejich rozpoznání, přijetí a sdílení společností, která je schopna o těchto hodnotách zodpovědně diskutovat a formovat je. Poslední vývoj ukazuje potřebu povznést vnímání kvality prostředí našich každodenních životů v rámci celé společnosti. V souvislosti s tím se podpora výchovy a vzdělávání v oborových tématech na různých vzdělávacích úrovních stává integrální součástí snahy o tvorbu a zachování kvalitního prostředí. V České republice existuje celá řada edukativních a animačních programů pro děti a mládež i širokou veřejnost, které vzdělávají v oboru architektura, urbanismus a krajinná tvorba. I přesto tato tématika prozatím postrádá v českém dvojúrovňovém vzdělávacím systému jednoznačné místo.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten