Publikace

Workshop - konverze Winternitzových mlýnů v Pardubicích / historie

Článek v rámci studentského workshopu na téma nového využití Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích přináší základní informace o historii mlýnů. Winternitzovy automatických mlýny se nalézají v těsné blízkosti historického jádra Pardubic, a patří mezi typické ukázky industriálního areálu, který se postupem času z periferie dostal do městského jádra.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten