Publikace

Architekt Lubor Marek

Mgr. Jakub Potůček

Lubor Marek dokončil studia na sklonku 30. let 20. století. Většinu své bohaté práce realizoval na Slovensku, v Bratislavě a Nízkých Tatrách, věnoval se téměř všem typům staveb. V padesátých letech navrhl oblíbený typ dočasného školního pavilonu, ale vlastní architektonické praxi se již nevěnoval. Jeho dílo je představeno v souhrnu zcela poprvé.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten