Závěrečné práce

STUDENTSKÉ BYDLENÍ - NOVÉ FORMY STUDENTSKÉHO SOUŽITÍ

Bezchleba Vladimír

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nové formy studentského bydlení zaměřené na komunitní způsob bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.