Publikace

Příběh Veletržního paláce

Mgr. Jakub Potůček

Historie stavby Veletržního paláce, první velké funkcionalistické budovy v Praze, je představena od soutěže v roce 1924 až k realizaci dokončené v roce 1928. Část knihy je věnována funkci, pro niž byl palác postaven a užíván do roku 1949 - vzorkovým veletrhům. Na počátku 50. let byl proměněn v administrativní budovu. Po požáru v roce 1974 byl po mnoha hledáních rekonstruován pro potřeby Národní galerie v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten