Publikace

Proměna sídliště v Mostě

Ing. arch. Jana Kubánková

Článek pojednává o strategických možnostech rozvoje sídlišť na příkladu města Mostu a současně prezentuje stávající strategie města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten