Lidé

Ing. arch. Jana Kubánková

téma: Soudobé bydlení - sídliště / Vývoj obytných souborů v ČR po roce 1989

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout