Publikace

Architektonická a energetická koncepce budovy a jejich interakce

Ing. arch. Kristina Bžochová

Téma vývoje energetiky budov je v současné době velmi aktuální a stává se společenskou záležitostí, neboť šetřit energii a životní prostředí je dnes velmi populární. Ambiciózní cíle v této oblasti má rovněž Evropská unie, která vydala směrnici o energetické náročnosti budov ( 31/2010EU) Současným velkým tématem je začlenění požadavků směrnice nejen do právního systému, ale především do praxe.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten