Publikace

Vývoj přirozenosti českých vesnic

Ing. arch. Tomáš Richtr

Výzkum se zaměřuje na problematiku českého venkova. Soustředí se na možnosti regulace nové výstavby tak, aby mohla vznikat soudobá architektura, která by zároveň byla schopna navázat na tradiční zástavbu – uchovat v sobě hodnoty skrývající se pod pojmem venkovský charakter. Rozvíjí téma venkovského charakteru a definuje ho. Jako těžiště vidí vymezení venkovského sídla vůči městu a nalezení jedinečnosti, jež je typická pouze pro venkov. Současná podoba venkova není jen tvar, forma, materiál, ale jsou to významy, které těmto vnějším vizuálním charakteristikám daly vzniknout. Mezi vnější formou a způsobem života je přímý vztah. Zkoumání tohoto vztahu může přinést nové způsoby regulace výstavby, které budou lépe reagovat na proměnu způsobu života venkova.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten