Publikace

potencial 3D tisku v oblasti rekonstrukci stavebnich konstrukci

Ing. Monika Utěšená

Článek analyzuje možnosti užití aditivní výroby ve stavebním odvětví, především pak v oblasti rekonstrukcí stavebních konstrukcí. Na konkrétních příkladech je v textu demonstrován její rostoucí potenciál a budoucí perspektiva. V případě rekonstrukcí zejména v kombinaci s metodou 3D skenování. V dalších bodech jsou představeny základní principy této technologie, její výhody oproti konvenčím technologickým postupům a možnosti aplikace speciálního betonu jakožto primárního materiálu v kontextu 3D tisku a stavebního průmyslu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten