Publikace

Digitálna architektúra - voľba alebo osud?

Ing. arch. Lukáš Kurilla, Ph.D.

Tento článok sa venuje problematike súčastnej Digitálnej architektúry. Zaoberá sa jej vznikom, metodikou práce a sleduje jej ďalšie perspektívy rozvoja. Jedná sa iba o alternatívnu cestu, alebo má digitálna architektúra šancu sa stať hlavným prúdom?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten