Publikace

Když se o věcech mluví s otevřeným hledím

prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel, dr. h. c.

Kapitola je věnována období 1956 - 1991, v nichž vznikl a postupně rostl architektonický ateliér SIAL v Liberci pod vedením arch. Hubáčka a Masáka.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten