Publikace

Pomalá architektúra ekodedín - bývanie ako spoločenská a kultúrna alternatívna

Ing. arch. Peter Koban

V dobe globálnej dediny sa mnoho ľudí nestotožňuje s jej dôsledkami na ich život. Hľadajú tak alternatívne myšlienky vo väzbe ako na život, tak aj na architektúru a bývanie. Pri hľadaní svojho miesta pre život si budujú svoje domy mimo veľkomiest na miestach obývaných lokálnymi obyvateľmi, ale aj medzinárodnými komunitami.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten